هوش مصنوعی تهدیدی برای مشاغل در سراسر جهان

هوش مصنوعی تهدیدی برای مشاغل در سراسر جهان

مهر: به نقل از راشاتودی صندوق بین المللی پول اعلام کرد که بر اساس یک تحقیق انجام شده ۴۰ درصد کل مشاغل در سراسر جهان تحت تأثیر منفی توسعه هوش مصنوعی قرار خواهند گرفت و در این بین کشورهای توسعه یافته نسبت به دیگر کشورهای با درآمد کمتر بیشتر آسیب خواهند داد.

کریستالینا جورجیوا رئیس صندوق بین المللی پول اخیراً با انتشار یک پست از دولت‌های جهان خواست تا اقدامات بیشتری برای مقابله با این مشکل کرده و قدم‌های را برای جلوگیری از تبعات اجتماعی توسعه هوش مصنوعی در پیش گیرند.

جورجیوا گفت: ما در آستانه یک انقلاب فنآوری هستیم که می‌تواند به افزایش رشد اقتصادی؛ تولید و تولید ناخالص داخلی جهانی منجر شود اما در عین حال می‌تواند به از دست رفتن مشاغل و افزایش نابرابری اجتماعی نیز بیانجامد.

در گزارش صندوق بنی المللی پول آمده است که اگرچه ماشینی شدن و اتوماسیون و فنآوری اطلاعات به طور کلی مشاغل معمولی را تحت تأثیر قرار داد اما هوش مصنوعی می‌تواند حتی مشاغلی را که نیازمند مهارت‌های بسیار بالا هستند را نیز تحت تأثیر منفی قرار دهد.

این صندوق اعلام کرده که در کشورهای توسعه یافته ۶۰ درصد مشاغل تحت تأثیر هوش مصنوعی قرار می‌گیرند.