عرضه ۱۴۵ کیلوگرم ‎شمش طلای بخش‌خصوصی در مرکز مبادله

عرضه ۱۴۵ کیلوگرم ‎شمش طلای بخش‌خصوصی در مرکز مبادله

مهر: به نقل از بانک مرکزی «مصطفی قمری‌وفا» افزود: با توجه به درخواست و استقبال خوب تولیدکنندگان مصنوعات طلا برای خرید ‎صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی با استفاده از واردات شمش طلا و عرضه در مرکز مبادله ارز و طلای ایران روز یکشنبه (هشتم بهمن ماه) در سومین حراج حضوری این مرکز ۱۴۵ شمش طلای یک کیلوگرمی عرضه می‌شود.