بیشتر افزایش درآمدهای مالیاتی برای سال آینده از محل تورم است

بیشتر افزایش درآمدهای مالیاتی برای سال آینده از محل تورم است

علی ملک زاده کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان این که بیشتر افزایش ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی بیشتر از محل افزایش تورم است گفت: تحقق بخش مهم دیگر نیز کار سختی است سازمان امور مالیاتی باید تدابیر جدیدی را اخذ کند زیرا نمی‌تواند پایه مالیاتی جدیدی را وضع کند. باید برای افزایش درآمدهای مالیاتی مقابله با فرار مالیاتی را در اولویت قرار دارد. این بخش ظرفیت زیادی برای افزایش درآمدهای مالیاتی دارد.

ملک زاده افزود: در سال‌های گذشته با ساماندهی کارتخوان‌ها و دستگاه‌های پایانه پرداخت مودیان جدید را شناسایی کردند سازمان امور مالیاتی باید با شناسایی حساب‌های تجاری از حساب‌های شخصی مودیان مالیاتی را افزایش دهد.

این کارشناس اقتصادی افزود: بنابر این افزایش مالیات زیادی برای افرادی که قبل از این مالیات را پرداخت می‌کردند نداریم افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق شناسایی افرادی است که فرار مالیاتی داشته اند. باید ظرفیت سازمان مالیاتی نیز برای افزایش مالیات از این محل دیده شود.

این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از دستکاری بودجه در کمیسیون تلفیق گفت: با افزایش هزینه‌ها و مصارف در بودجه دولت مجبور است فشار را بر کل مردم بیشتر کند به عنوان مثال اگر برای قشری افزایش بیش از برنامه باشد باید مالیات ارزش افزوده به میزان یک درصد افزایش یابد و این افزایش در نهایت به ضرر قشر هدف نیز خواهد بود و نباید بدون درآمدهای شفاف منابع و هزینه‌ها را افزایش داد.