۲.۵ میلیون هکتار از مزارع گندم در معرض سن‌زدگی

۲.۵ میلیون هکتار از مزارع گندم در معرض سن‌زدگی

مهر: شهرام نعیمی رئیس مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور اظهار کرد: سن زدگی یکی از آفات مهم کشاورزی و کلیدی گندم است. سن زدگی گندم نان و آرد بیش از ۲ درصد قابل قبول نیست و سم‌پاشی به موقع از خسارت به مزارع پیشگیری می‌کند.

نعیمی با اشاره به اینکه روش رایج برای مقابله و مدیریت با این آفت استفاده از حشره کش‌ها است گفت: بر اساس گزارش مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور دمای هوا به بالای ۱۵ درجه که برسد این آفت روانه مزارع گندم و جو می‌شود.

وی افزود: از سوی دیگر آنطور که مجری طرح گندم کشور گفته با توجه به کاهش ۲۵ درصدی بارش‌ها از ابتدای سال زراعی تاکنون و افزایش دما شرایط را برای طغیان آفات فراهم شده است.

نعیمی افزود: ۲.۵ میلیون هکتار از مزارع گندم در معرض آسیب این آفت هستند و سالانه ۲۰ تا ۳۰ درصد در مزارع جو و ۵۰ تا ۶۰ درصد در مزارع گندم خسارت می‌زنند.

گفتنی است میانگین دمای کشور نسبت به بلند مدت ۲.۳ دهم درجه افزایش پیدا کرده است که این میزان در استان‌های مختلف از ۱.۶ درجه تا ۳.۹ دهم درجه افزایش پیدا کرده و کشاورزان برای جلوگیری از خسارت و کنترل این آفات حتماً با کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی در استان‌ها و شهرستان‌ها مشاوره بگیرند.