تقاضای برق دیتاسنترها ۲ برابر می‌شود

تقاضای برق دیتاسنترها ۲ برابر می‌شود

ایسنا: بیش از ۸۰۰۰ دیتاسنتر در سراسر جهان وجود دارد که حدود ۳۳ درصد در آمریکا، ۱۶ درصد در اروپا و نزدیک به ۱۰ درصد در چین هستند و تعداد بیشتری هم برنامه ریزی شده اند.

آژانس بین‌المللی انرژی انتظار دارد در ایرلند که دیتاسنترها به سرعت در حال ساخت هستند، این بخش تا سال ۲۰۲۶، حدود ۳۲ درصد از کل برق کشور را در مقایسه با ۱۷ درصد در سال ۲۰۲۲، مصرف کند. ایرلند در حال حاضر ۸۲ دیتاسنتر دارد که ۱۴ دیتاسنتر در دست ساخت و ۴۰ دیتاسنتر دیگر تائید شده است.

طبق این گزارش، انتظار می‌رود تقاضای جهانی برای برق تا سال ۲۰۲۶ به میزان ۳.۴ درصد افزایش پیدا کند. با این حال، انرژی‌های تجدیدپذیر مانند بادی، خورشیدی و آبی و انرژی هسته ای، این افزایش بیش از حد تقاضا را به طور کامل تحت پوشش قرار خواهند داد.

آژانس بین‌المللی انرژی انتظار دارد منابع انرژی کم آلاینده، منبع تقریبا نیمی از تولید برق جهان تا سال ۲۰۲۶ باشند، در حالی که در سال ۲۰۲۳، سهم آنها کمتر از ۴۰ درصد بود. این شامل ۹ میلیون وسیله نقلیه برقی با باتری و ۱۱ میلیون پمپ حرارتی در اروپا است.

فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی اظهار کرد: بخش برق در حال حاضر بیش از هر بخش دیگری در اقتصاد جهانی، دی اکسید کربن تولید می‌کند. بنابراین، مایه دلگرمی است که رشد سریع انرژی‌های تجدیدپذیر و گسترش مداوم انرژی هسته‌ای در مسیری قرار دارند که پاسخگوی کل رشد تقاضای جهانی برای برق در سه سال آینده خواهند بود.

بر اساس گزارش بلومبرگ، آژانس بین‌المللی انرژی پیش بینی کرد که شدت جهانی انتشار گازهای گلخانه‌ای از تولید برق یا میزان دی اکسید کربن تولید شده در هر واحد انرژی، تا سال ۲۰۲۶، به طور متوسط حدود ۳.۵ درصد در سال کاهش یابد. برای اروپا، اقدامات جدی‌تر برای کربن زدایی، به معنای آن است که انتظار می‌رود این کاهش، ۱۳ درصد در سال باشد.