قرارداد تسهیلاتی ۳۱۹ هزار و ۲۱۹ واحد در بانک مسکن منعقد شد

قرارداد تسهیلاتی ۳۱۹ هزار و ۲۱۹ واحد در بانک مسکن منعقد شد

مهر: عباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن روند ارائه تسهیلات نهضت ملی مسکن و میزان افتتاح حساب‌ها را در آن بانک تشریح کرد و گفت: طبق تازه‌ترین آمار از ابتدای طرح نهضت ملی مسکن یک میلیون و ۱۲۵ هزار و ۶۳۳ نفر در بانک مسکن افتتاح حساب کردند. تاکنون قرارداد تسهیلاتی ۳۱۹ هزار و ۲۱۹ واحد به مبلغ ۱۳۶ هزار و ۹۱۹ میلیارد تومان به امضا رسید.

حسینی گفت: در مجموع ۱۲۵ هزار و ۱۳۹ میلیارد تومان به حساب سازندگان واریز شده است که از این میزان ۷۴ هزار و ۹۲۱ میلیارد تومان از محل تسهیلات و ۵۰ هزار و ۲۱۸ میلیارد تومان از محل آورده متقاضیان است.