چهارشنبه ۴ بهمن ماه؛ دومین جلسه حراج حضوری شمش طلای استاندارد

چهارشنبه ۴ بهمن ماه؛ دومین جلسه حراج حضوری شمش طلای استاندارد

به‬ گزارش‬ خبرگزاری‬ مهر‬ به‬ نقل‬ از‬ مرکز‬ مبادله‬ ارز‬ و‬ طلای‬ ایران بر اساس شیوه ‏نامه نحوه برگزاری حراج حضوری شمش طلای استاندارد در مرکز مبادله ارز و طلای ایران شماره BA/۰۲۱۱۰۲/۰۰۲ مورخ ۲ بهمن ماه ۱۴۰۲ (منتشره در تارنمای رسمی www.ice.ir) مشخصات دومین جلسه حراج شمش طلای استاندارد در روز چهارشنبه مورخ ۴ بهمن ماه ۱۴۰۲ انجام می‌شود.

زمان جلسه حراج از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۶:۰۰ است.

وجه الضمان مبلغ ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال (۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال) به ازای هر قطعه شمش طلای استاندارد است.

متقاضی خرید می‌تواند تا ساعت ۱۶ روز سه شنبه مورخ ۳ بهمن ماه ۱۴۰۲ مبلغ وجه الضمان را پرداخت کند. گفتنی است مبلغ وجه الضمان باید نزد بانک ملی ایران شعبه بانک کارگشایی مرکز و به شماره حساب مرکز مبادله ارز و طلای ایران پرداخت شود.