سهم ۴۱ درصدی صنایع کوچک از اشتغال کشور

سهم ۴۱ درصدی صنایع کوچک از اشتغال کشور

مهر: مصطفی مؤمنی مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی امروز در بیست و ششمین دوره همایش رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران اظهار کرد: این ۱۰۰ شرکت از صنایع مادر و ارزآور هستند و پنج شرکت دانش بنیان نیز در فهرست ۱۰۰ شرکت برتر قرار دارند که اتفاق مبارکی است. برای رتبه‌بندی این شرکت‌ها صورت‌های مالی و گزارش‌های حسابرسی شرکت‌ها در سال گذشته دریافت و تحلیل داده‌ها بر اساس ۳۳ شاخص انجام شده است.

وی افزود: در این میان شاخص فروش یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها در ارزیابی شرکت‌های برتر است البته در سال‌های گذشته این شاخص‌ها که همه کمی هستند توسعه پیدا کرده و در سال‌های آینده هم شاخص‌های جدید ارائه می‌شود.

مؤمنی همچنین گفت: در بررسی شرکت‌ها مشخص شد که نرخ رشد همراه با تورم در فروش کاهشی بوده اما نرخ رشد واقعی فروش افزایشی بود؛ یعنی در یک سال گذشته که مبنای ارزیابی بوده مهار تورم صورت گرفته و قیمت‌ها توسط دولت کنترل شده و ۱۱ درصد نرخ واقعی فروش افرایش یافته که به خاطر رشد تولید و ارزش افزوده است.

سهم ۴۱ درصدی صنایع کوچک از اشتغال

همچنین مجید درویش معاون مشاوره و تحقیق سازمان مدیریت صنعتی در این مراسم اظهار کرد: صنایع کوچک ۴۱ درصد صنایع متوسط ۱۲ درصد و صنایع بزرگ ۴۷ درصد از اشتغال سهم دارند. همچنین شغل‌ها در شرکت‌های بزرگ کیفی است.

وی ادامه داد: ارزش افزوده ۵۰۰ شرکت حدود ۱۳ درصد تولید ناخالص ملی و ارزش افزوده ۱۰۰ شرکت اول برتر ۱۱ درصد تولید ناخالص ملی است. میزان فروش ۵۰۰ شرکت ۴۶ درصد تولید ناخالص ملی و ۱۰۰ شرکت برتر ۴۱ درصد تولید ناخالص ملی است.

درویش با بیان اینکه رتبه‌بندی شرکت‌های برتر از سال ۱۳۷۷ آغاز شده است گفت: بررسی ۱۰۰ شرکت برتر ایران از نظر شاخص میزان فروش شروع شد چراکه میزان اثرگذاری یک بنگاه اقتصادی در ابعاد اقتصاد ملی با میزان فروش آن رابطه مستقیم دارد. در سال‌های بعد با استقبال شرکت‌ها از نظر تعداد شرکت‌ها اکنون به ۵۰۰ شرکت بزرگ رسیدیم که بر اساس شاخص میزان فروش و ۳۲ شاخص دیگر با یکدیگر رتبه‌بندی و مقایسه کردیم. با این رتبه‌بندی جایگاه هر شرکت در فهرست عمومی و همچنین جایگاه شرکت در گروه‌های صنعتی مشخص می‌شود

معاون مشاوره و تحقیق سازمان مدیریت صنعتی تصریح کرد: هدف سازمان مدیریت از رتبه‌بندی شرکت‌ها تولید اطلاعات در مورد بنگاه‌های اقتصادی کشور و شفاف‌سازی فضای کسب و کار گسترش رقابت بین بنگاه‌های اقتصادی برنامه‌ریزی در بنگاه‌های اقتصادی و میزان اثرگذاری در اقتصاد ملی است.

درویش با اشاره به اینکه شرکت‌های بزرگ در حوزه تولید و صادرات نقش بسزایی در اقتصاد کشورها دارند گفت: رتبه‌بندی شرکت‌های برتر در سطح جهانی منطقه‌ای و کشوری نیز صورت می‌گیرد و کشورهای آمریکا چین ترکیه و هندوستان هر ساله ۵۰۰ شرکت برتر را معرفی می‌کنند.