قطعات خودرو استانداردسازی می‌شود

قطعات خودرو استانداردسازی می‌شود

مهر: به نقل از صدا و سیما مهدی اسلام پناه رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: در ابتدای دولت فقط ۵۰ قطعه استاندارد در صنایع قطعه سازی خودرو وجود داشت و مابقی قطعات بدون استاندارد تولید و عرضه می‌شدند اما تا پایان امسال استانداردهای هزار قطعه خودرو مصوب خواهند داشت.

وی ادامه داد: برای استانداردسازی قطعات مقاومت‌هایی در صنعت وجود دارد و معمولاً قطعه سازان همکاری نمی‌کنند و حتی در برخی موارد دست اندازهایی در مسیر ایجاد می‌کنند بویژه مافیای قطعات وارداتی که تلاش دارند در مسیر استانداردسازی اختلال ایجاد کنند.

این مقام مسؤول ادامه داد: بعد از تصویب استانداردها در کمیته‌های فنی و ملی عرضه این هزار قطعه صرفاً با نشان استاندارد انجام خواهد شد تا مصرف کننده هم نسبت به ایمنی و کیفیت آن‌ها اطمینان داشته باشد.

رئیس سازمان ملی استاندارد افزود: تدوین استانداردها بر اساس معیارهای علمی و مشخصه‌های بین‌المللی است و ما در تعیین شاخص‌ها سهل‌گیری نداریم. در تدوین استانداردها نظر جامعه نخبگانی را هم جویا می‌شویم و استانداردها بعد از تدوین منتشر می‌شوند تا نظرات افکار عمومی را هم بررسی کنیم چنانچه موضوعی نیاز به تغییر داشته باشد در استانداردها لحاظ می‌کنیم.