انتقال بیش از ۵.۵ میلیارد لیتر انواع فرآورده‌ نفتی

انتقال بیش از ۵.۵ میلیارد لیتر انواع فرآورده‌ نفتی

مهر: به نقل از شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران – منطقه شمال‌شرق حسین ابراهیمی اظهار کرد: بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون لیتر این فرآورده‌ها مربوط به بنزین معمولی و حدود ۱۰۰ میلیون لیتر آن بنزین پاک (یورو ۴) است.

وی با اشاره به اینکه در این حدود ۲۸۳ میلیون لیتر نفت سفید نیز انتقال یافته است افزود: سهم نفت گاز (گازوئیل) پاک (یور و۴) از این رقم حدود دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون لیتر و نفت‌گاز معمولی یک میلیارد و ۱۶۲ میلیون لیتر است.

معاون عملیات شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال‌شرق تاکید کرد: تقریباً ۳۸ میلیون لیتر نفت جت نیز در این بازه زمانی از سوی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال‌شرق انتقال یافته است.

ابراهیمی با اشاره به اهمیت سوخت رسانی به نیروگاه‌های موجود در منطقه شمال‌شرق شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت خاطرنشان کرد: این بازه زمانی در نیروگاه خیام نیشابور بیش از ۲۵۶ میلیون لیتر نیروگاه شهید بسطامی شاهرود حدود ۷۹ میلیون لیتر و نیروگاه شهید باکری سمنان ۹۰ میلیون لیتر رسید داشته‌ایم.

به گزارش شانا شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال‌شرق با حدود یک هزار کیلومتر خط لوله وظیفه سوخت‌رسانی به پنج استان خراسان رضوی جنوبی و شمالی سمنان و بخشی از گلستان و سه نیروگاه سیکل ترکیبی نیشابور شاهرود و سمنان را عهده‌دار است.