۴۴۴ فقره رفع تصرف ظرف دوماه سال جاری در استان تهران

۴۴۴ فقره رفع تصرف ظرف دوماه سال جاری در استان تهران

مهر: سرهنگ سید مراد پیروندی فرمانده یگان حفاظت اراضی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران سرهنگ سید مراد پیروندی آمار رفع تصرفات دوماهه سال جاری اداره کل راه و شهرسازی استان تهران را تشریح کرد.

وی با اعلام ۴۴۴ فقره رفع تصرف از اراضی ملی و دولتی ظرف ۱۰ ماه سال جای گفت: از این میزان ۲۸۰ فقره اجرای حکم و دستور قضائی در ۶ شهرستان دماوند پردیس ری شمیرانات تهران و پاکدشت بوده و ۱۶۴ فقره هم رفع تصرف فوری در ده شهرستان انجام شده است.

وی با اعلام این موضوع که بیشترین آمار رفع تصرفات مربوط به شهرستان دماوند با ۳۴۹ فقره بوده است گفت: پردیس شمیرانات و رباط کریم و اسلامشهر نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند.