۲۱۰۰ تن پنبه از مزارع گرمسار برداشت خواهد شد

۲۱۰۰ تن پنبه از مزارع گرمسار برداشت خواهد شد

علی جواربلو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه گرمسار در استان سمنان رتبه نخست تولید پنبه را دارد بیان کرد: بهترین عملکرد محصول پنبه در استان چه از لحاظ کیفیت و چه کمیت متعلق به اراضی گرمسار است.

وی افزود: ورامین و بذرهای خارجی در زمره ارقامی است که بیشتر در گرمسار کشت می‌شود اما ساجدی خورشید و دیگر ارقام مقاوم به خشکسالی و زود بازده نیز در سال‌های اخیر طرفداران خوبی در شهرستان گرمسار پیدا کرده است.

رئیس جهاد کشاورزی گرمسار با بیان اینکه پنبه یکی از محصولات استراتژیک کشاورزی و زراعی در استان سمنان و شهرستان گرمسار بیان کرد: ۷۰۰ هکتار اراضی شهرستان گرمسار تحت کشت پنبه قرار گرفته است.

جورابلو با بیان اینکه دو هزار و ۱۰۰ تن محصول پنبه از مزارع گرمسار برداشت خواهد شد گفت: برداشت محصول پنبه از مزارع شهرستان تا پایان بهمن ماه ادامه دارد.