قیمت خوراک پالایشگاه‌ها با دستور وزیر نفت تغییر یافت

قیمت خوراک پالایشگاه‌ها با دستور وزیر نفت تغییر یافت

بر اساس ابلاغیه جدید وزارت نفت قیمت خوراک پالایشگاه‌ها با دستور وزیر نفت تغییر پیدا کرد.

در این ابلاغیه آمده:

با سلام به استناد جز «۱» بند «الف» ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در اجرای ماده ماده (۵) آئین نامه ماده (۱) قانون نامبرده و با توجه به شرایط ویژه تحریم‌ها نوسان شدید قیمت‌ها و روش‌های غیر متعارف حاکم بر فرآیندهای فروش صادراتی نفت و فرآورده‌های نفتی و با رعایت انصاف و غبطه دو طرف معامله دولت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت به عنوان فروشنده خوراک و خریدار فرآورده‌های نفتی و شرکت‌های پالایش نفت و مجتمع‌های پتروشیمی به عنوان خریدار خوراک و فروشنده فرآورده‌های نفتی روش محاسبه قیمت خوراک تحویلی و فرآورده‌های نفتی دریافتی در تعاملات فیزیکی و مالی مابین شرکت‌های تابعه وزارت نفت با شرکت‌های پالایش نفت داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد. این ابلاغیه از ابتدای سال ۱۴:۳ تا پایان سال ۱۴۰۴ معتبر است.

برای مشاهده این فایل اینجا را کلیک کنید.