اجتناب سازمان برنامه از پروژه‌های جدید عمرانی

اجتناب سازمان برنامه از پروژه‌های جدید عمرانی

مهر: داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در صفحه مجازی خود نوشت: «سازمان برنامه و بودجه در راستای تأمین حداکثری رضایت عمومی به تخصیص اعتبارات عمرانی برای تکمیل طرح‌های زیرساختی با اولویت طرح‌های در آستانه بهره‌برداری و وعده شده در سفرهای استانی رئیس‌جمهور می‌پردازد و از شروع طرح‌های جدید مگر در موارد ضروری اجتناب می‌کند.»