هیچ واگنی با شیر ترمز بسته اعزام نمی‌شود

هیچ واگنی با شیر ترمز بسته اعزام نمی‌شود

مهر: محمد هادی ضیایی مهر معاون ناوگان راه‌آهن گفت: شیر بسته به معنی عدم اعزام واگن‌های باری با شیر ترمز بسته‌است. وقتی ترمز تعدادی از واگن‌ها در قطارهای باری را می‌بندیم درصد وزن ترمز قطار تا حداقلی که طبق بخشنامه‌ها اجازه اعزام قطار را داریم پایین می‌آید اما نباید به حداقل بسنده کنیم بلکه باید از حداکثر قابلیت وزن ترمز واگن‌ها برای سیر واگن‌ها بهره‌مند شویم و این برای ارتقا ایمنی سیر است.

ضیایی مهر با بیان اینکه تاکید مدیرعامل راه‌آهن بر استفاده حداکثری از توان ترمز قطار در راستای افزایش ایمنی سیر قطار در شبکه ریلی است گفت: بحث شیر بسته بیش از ۲۰ سال است که بنا به‌دلایل مختلف اجرا می‌شد و پیش از اجرای این طرح ۳۰ درصد واگن‌های اعزامی باری یعنی حدود ۸ هزار واگن به‌صورت شیر بسته سیر می‌کردند.

وی با اشاره به‌دلایل سیر برخی واگن‌های باری با شیر بسته گفت: واگن‌های باری متعلق به شرکت‌های خصوصی است. به‌مرور سیستم ترمز دارای نقص فنی شده و به‌جای اینکه ایراد رفع شود برای تسهیل سیر قطار شیر ترمز آن واگن بسته می‌شد. همچنین به‌دلیل مشکلات مالی ناشی از عدم پرداخت بدهکاری شرکت‌های حمل و نقل ریلی به راه‌آهن وصول مطالبات به‌موقع انجام نمی‌شد و کفش ترمز در شبکه تأمین نمی‌شد به همین خاطر برخی از واگن‌ها به‌علت کمبود کفش ترمز به‌صورت شیر بسته سیر می‌کردند.

وی با بیان اینکه موضوعی که طی ۲۰ سال به‌تدریج ایجاد شده بود در بازه زمانی کمتر از ۲ ماه رفع کردیم تاکید کرد: با اجرای مرحله به مرحله این فرآیند در حال حاضر هیچ واگن شیر بسته‌ای در قطارهای باری نداریم و کل واگن‌ها با شیر باز اعزام می‌شوند. این اقدام برای افزایش ایمنی بسیار مهم است و موجب رضایتمندی همکاران عملیاتی و راهبران قطارهای باری و شرکت‌های ریلی شده‌است.