تولید ۲۴ میلیون و ۴۹۲ هزار تن «شمش فولاد» در ۹ ماهه امسال

تولید ۲۴ میلیون و ۴۹۲ هزار تن «شمش فولاد» در ۹ ماهه امسال

مهر: به نقل از انجمن فولاد شرکت‌های فولادی از ابتدای فروردین تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲ ۲۴ میلیون و ۴۹۲ هزار تن «شمش فولاد» و ۱۶ میلیون و ۶۲۶ هزار تن «انواع محصولات فولادی» تولید کردند. این رقم در مدت مشابه پارسال ۲۳ میلیون و ۷۸۶ هزار تن «شمش» و ۱۶ میلیون و ۵۸۶ هزار تن «محصولات فولادی» بود.

این ارقام حاکی از افزایش سه درصدی تولید «شمش فولادی» و حدود ۲۵ صدم درصدی «انواع محصولات فولادی» است. همچنین طی ۹ ماهه امسال میزان تولید «گندله سنگ آهن» با ۱۰ درصد افزایش به ۴۴ میلیون و ۸۴۳ هزار تن و میزان تولید «آهن اسفنجی» با ۶.۵ درصد افرایش به ۲۸ میلیون و ۸۸ هزار تن رسید. این ارقام در مدت مشابه سال گذشته ۴۰ میلیون و ۸۳۸ هزار تن «گندله» و ۲۶ میلیون و ۳۷۰ هزار تن «آهن اسفنجی» بود.

شرکت‌های فولادی از ابتدای فروردین تا پایان آذر پنج میلیون و ۶۲۱ هزار تن «شمش» و ۲ میلیون و ۴۷۷ هزار تن «انواع محصولات فولادی» صادر کردند که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته (پنج میلیون و ۲۲۴ هزار تن شمش و ۲ میلیون و ۴۵۸ هزار تن انواع محصولات فولادی) به ترتیب ۷.۶ درصد و حدود یک درصد افزایش نشان می‌دهد.

افزون بر این هفت میلیون و ۲۲۴ هزار تن «گندله» و یک میلیون و ۲۱۴ هزار تن «آهن اسفنجی» صادر شد که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته (۳ میلیون و ۶۷۱ هزار تن گندله و۶۳۰ هزار تن آهن اسفنجی) به ترتیب ۹۷ و ۹۳ درصد رشد یافت