واحد اول تصفیه‌خانه فاضلاب مهرآباد رودهن افتتاح شد

واحد اول تصفیه‌خانه فاضلاب مهرآباد رودهن افتتاح شد

مهر: واحد نخست تصفیه‌خانه فاضلاب مهرآباد رودهن با ظرفیت ۴۰۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز با حضور وزیر نیرو به بهره‌برداری رسید. این تصفیه‌خانه جمعیت بیش از ۲۵ هزار نفر را زیر پوشش قرار داده و سرمایه گذاری انجام شده ۲,۵۰۰ میلیارد ریال است.

تصفیه‌خانه فاضلاب مهرآباد رودهن با هدف جلوگیری از آلودگی منابع آب خاک و محیط زیست ارتقای سطح بهداشت عمومی تولید پساب و تغذیه آبخوان‌ها ساخته شده است.

این تصفیه‌خانه با فرایند پیشرفته و از نوع لجن فعال با قابلیت حذف ازت و فسفر برای تصفیه فاضلاب تولیدی مسکن‌های مهر و مهرآباد در زمینی به مساحت ۲۱ هزار مترمربع طراحی شده است و پساب حاصل از این تصفیه‌خانه برای مصارف کشاورزی صنعت و تغذیه آب‌خوان‌ها استفاده خواهد شد.

ساخت این تصفیه‌خانه از جمله اقدامات مهمی است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن با کیفیت بسیار مطلوب در کشور رقم خورده است.