بازار ۴۰۰ میلیارد دلاری ۵G در سال ۲۰۲۴ به یک شرط!

بازار ۴۰۰ میلیارد دلاری ۵G در سال ۲۰۲۴ به یک شرط!

ایسنا: در این گزارش آمده اگر اپراتورها به دنبال رشد سالانه ۳۲ درصدی هستند، ضروری است به سمت راه‌اندازی خدماتی از طریق شبکه‌های ۵G بروند که ارزشی برای کاربران اینترنت اشیاء سازمانی خلق کند. بنابراین پیشنهاد شده برای انجام این کار، به سراغ توسعه فناوری‌های نوظهور ۵G پیشرفته و RedCap بروند که بر جذب کاربران اینترنت اشیاء با هزینه‌های بالا تأثیرگذار است.

این دو تکنیک اپراتورها را قادر  می‌کند تا خدماتی از جمله پوشش گسترده، افزایش کارایی شبکه و عمر باتری دستگاه را به کاربران سازمانی ارائه دهند.

همچنین این گزارش پیش‌بینی می‌کند که مزایای این دو تکنیک در رشد بخش‌های اینترنت اشیاء حوزه خودرو و پهنای باند تلفن همراه مؤثر خواهد بود. در ادامه پیش‌بینی شده است تا سال ۲۰۲۸ بیش از ۳۶۰ میلیون دستگاه اینترنت اشیا ۵G از شبکه عمومی استفاده کنند که نسبت به ۳۵ میلیون دستگاه در سال ۲۰۲۴ رشد قابل توجهی را نمایه‌گر است.