آینده‌پژوهی حوزه خاک از برنامه‌های پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

آینده‌پژوهی حوزه خاک از برنامه‌های پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

مهر: سیدمجتبی خیام‌نکویی رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی (تات) با اشاره به اجرایی شدن سند ملی الگوی کشت پس از ۵۱ سال در کشور گفت: با اجرای این سند سطح زیرکشت محصولات کشاورزی و تولیدات آن افزایش می‌یابد.

وی چشم‌انداز اجرایی سند ملی الگوی کشت را دستیابی به امنیت غذایی پایدار و رسیدن به حاکمیت و اقتدار غذایی عنوان کرد و افزود: الگوهای آبخیزداری مناسبی از سوی پژوهشکده حفاظت آبخیزداری آب و خاک این سازمان انجام شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی نگاه راهبردی در انجام فعالیت‌های پژوهشکده را ضروری خواند و توجه به نقش‌آفرینی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در سطح ملی و پاسخگو بودن در قبال چالش‌های اولویت‌دار بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور را مورد تاکید قرار داد.

وی همچنین با تاکید بر تشکیل شورای راهبردی در راستای همسویی تحقیقات با نیازهای بخش اجرا گفت: مدیریت منابع طبیعی و اقدامات متناسب با آن به منظور اجرای طرح‌های الگویی در هر استان ضروری است.

رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به تنوع زیستی بالا با ۳۰۰ روز آفتابی در کشور گفت: ایران کشوری است که از ۱۳ اقلیم دنیا ۱۱ اقلیم آن را دارد و همزمان ۴ فصل در ایران وجود دارد و این ظرفیت باعث می‌شود در کل سال تولیدات متنوعی در بخش کشاورزی داشته باشیم.

وی افزود: تدابیر مبتنی بر مستندات علمی برای کاهش اثرات تغییر اقلیم و چالش‌های آب ضروری است.

خیام‌نکویی امنیت زیستی را در گرو مشارکت مردم و آگاهی‌بخشی در این زمینه عنوان و خاطرنشان کرد: اولویت‌بندی برنامه‌های حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری باید در راستای پیشبرد اهداف و برنامه‌ها باشد.

وی با تاکید بر ارتقای ضریب امنیت زیستی و غذایی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت نیروهای استخدامی جدید و نخبگان سازمان تات می‌تواند در راستای حل مشکلات آبخیزداری منجر به نتایج سودمندی شود.

رئیس سازمان تات آینده‌پژوهی حوزه خاک را جز ارکان و برنامه‌های پژوهشکده حفاظت و آبخیزداری دانست و بر تعامل با مسؤولان ملی و استانی در این خصوص تاکید کرد.