رییس سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور منصوب شد

رییس سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور منصوب شد

مهر: حسین سلطانی مدیر روابط عمومی سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران به مهر خبر داد ایوب فصاحت رییس سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران با حکم وزیر جهاد کشاورزی مدیرعامل جدید سازمان مرکزی تعاون روستایی شد.

محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی در حکمی ایوب فصاحت را به عنوان معاون وزیر و مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی منصوب کرد.

گفتنی است پیش از این غلامرضا هادربادی این سمت را بر عهده داشت.