تخفیف بیمه برای موتورسیکلت‌های نو پلاک

تخفیف بیمه برای موتورسیکلت‌های نو پلاک

مهر: احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در خبر ۱۴ اظهار کرد: در راستای افزایش انگیزه برای اینکه موتورسیکلت‌های نوپلاک از بیمه استفاده کنند و در مواردی که ضرری و زیانی وارد می‌شود امکان جبران بهتری برای حادثه دیدگان وجود داشته باشد شورای عالی بیمه مصوبه‌ای داشت که نیازمند تأیید هیأت دولت بود که در نهایت اخذ شد.

وی افزود: بر این اساس برای نوپلاک های موتور سیکلت ۲۰ درصد تخفیفی بیمه شخص ثالث الزامی خواهد بود

خاندوزی یادآور شد: ۸۷ درصد موتورسواران فاقد بیمه نامه شخص ثالث هستند از این رو در تصادفات مشکلات زیادی ایجاد می‌شد. همچنین ۲۲ درصد تصادفات هم ناشی از خطاهای موتور سواران یا طرف موتورسواران بود.

خاندوزی گفت: با مصوبه هیأت دولت که رقم ۵ درصد را به ۲۰ درصد تخفیف حق بیمه را افزایش داده امیدواریم در ماه‌های آینده درصد پوشش بالاتری برای بیمه موتورسوران در کشور شاهد باشیم.

گفتنی است در حال حاضر حدود ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار موتورسیکلت در کشور تردد می‌کنند که حدود ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار مورد بیمه‌نامه دارند.