رکورد عملکرد خرمای کشور در دزفول ثبت شد

رکورد عملکرد خرمای کشور در دزفول ثبت شد

مهر: عزیز تراهی پیش از ظهر امروز دوشنبه در گفت و گویی رسانه‌ای اظهار کرد: کل سطح زیر کشت نخیلات کشور ۲۵۰ هزار هکتار است که از این مجموع یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن خرما در سال برداشت می‌شود.

وی افزود: امسال ۳۰۰ هزار تن خرما از سطح ۴۰ هزار هکتار از نخیلات خوزستان برداشت شده است.

تراهی به استقرار ستاد پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری در اهواز اشاره و بیان کرد: ایستگاه‌های تحقیقاتی در استان‌های خرماخیز مانند خوزستان بوشهر کرمان فارس هرمزگان و سیستان و بلوچستان مستقر هستند و این استان‌ها بیش از ۹۰ درصد نخیلات کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

رئیس پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری همچنین بیان کرد: با توجه به گرم شدن سالانه هوا امکان کشت و پرورش خرما در شهرهای شمالی خوزستان از جمله دزفول شوش و دیگر شهرهای شمالی خوزستان افزایش یافته به طوری که امکان کشت خرما به شرط جایگزینی در سطح ۲۰۰ تا ۳۰۰ هکتار وجود دارد.

تراهی تصریح کرد: با توجه به مثمر نبودن برخی مرکبات و نخیلات توصیه می‌شود از ارقام مثمر خرما به عنوان کشت جایگزین استفاده شود.