عقب نشینی پپسی از حمایت  از اوکراین

عقب نشینی پپسی از حمایت  از اوکراین

مهر: به نقل از تاس بر اساس ابلاغیه جدید شرکت پپسی به شرکت‌های تبلیغاتی اوکراینی هر گونه اشاره به درگیری این کشور با روسیه ارتش اوکراین و حمایت از این کشور در تبلیغات شرکت پپسی ممنوع شده است.

گفته می‌شود شرکت پپسی پاییز امسال در همکاری با شرکت‌های تبلیغاتی این موضوعات را به عنوان ملاحضات خود مطرح کرده و فهرست ارائه شده از سوی پپسی نشان می‌دهد که این شرکت نمی‌خواهد در تبلیغات خود اشاره‌ای به ارتش اوکراین جنگ با روسیه و حمایت از اوکراین یا هر موضوعی که می‌تواند به خاطر داشتن درونمایه منفی حس خطر در مخاطبان ایجاد کند وجود داشته باشد.

در ماه سپتامبر سازمان ملی مبارزه با فساد اوکراین به خاطر تعامل دو شرکت پپسی و مارس با روسیه نام این دو شرکت را در فهرست حامیان جنگ قرار داد.