رشد ۱۷.۶ درصدی برق دریافتی کلیه صنایع انرژی بر در دی ماه

رشد ۱۷.۶ درصدی برق دریافتی کلیه صنایع انرژی بر در دی ماه

مهر: به نقل از وزارت نیرو “مصطفی رجبی مشهدی” مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران با اعلام این خبر اظهار داشت: مشترکین فولادی سیمانی و فلزی کشور در دوره ۴ ماهه گرم سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته به ترتیب معادل ۲ ۵/۶ و ۸ درصد انرژی بیشتری از شبکه سراسری برق کشور دریافت نموده اند و رشد انرژی دریافتی کلیه صنایع انرژی بر در چهارماهه گرم سال در سال جاری نسبت به سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ به ترتیب برابر ۴/۵ و ۲۰/۴ درصد بوده است.

سخنگوی صنعت برق تاکید کرد: مشترکین فولادی سیمانی و فلزی کشور از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۱۹ دی ماه نسبت به دوره مشابه سال گذشته به ترتیب معادل ۴/۲۵/۶ و ۶/۵ درصد انرژی بیشتری از شبکه سراسری برق کشور دریافت نموده اند و رشد برق دریافتی کلیه صنایع انرژی بر در این بازه برابر ۵ درصد بوده است.

سخنگوی صنعت برق در خصوص تأمین برق مورد نیاز صنایع انرژی بر در اولین ماه زمستان سال جاری گفت: مشترکین فولادی سیمانی و فلزی کشور از ابتدای زمستان سال جاری تا تاریخ ۲۲ دی ماه نسبت به دوره مشابه سال گذشته به ترتیب برابر ۲۶/۵ ۱۸/۷ ۸/۷ درصد انرژی بیشتری از شبکه سراسری برق کشور دریافت نموده اند. رشد برق دریافتی کلیه صنایع انرژی بر در این بازه برابر ۱۷/۶ درصد بوده است.