‌صدور شناسه یکتا برای سکوهای اقتصاد دیجیتال

‌صدور شناسه یکتا برای سکوهای اقتصاد دیجیتال

به گزاری خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار یک شرکت دیجیتال مارکتینگ به عنوان اولین درگاه ارائه خدمات در فضای مجازی به درگاه ملی مجوزها متصل شد. کسب و کارهای دارنده مجوز می‌توانند فعالیت رسمی خود را با استعلام اصالت مجوز از درگاه ملی آغاز کنند.

هر کسب و کار دیجیتال با داشتن شناسه یکتا در صفحه خود به رسمیت شناخته می‌شود. طبق قانون از سال ۱۴۰۳ تمامی کسب و کارهایی که فاقد شناسه یکتا از درگاه ملی مجوزهای کشور باشند فاقد مجوز محسوب می‌شوند.