نشست تخصصی اعتبار سنجی با حضور مدیران بانک کشاورزی برگزار شد

نشست تخصصی اعتبار سنجی با حضور مدیران بانک کشاورزی برگزار شد

در سومین روز از نمایشگاه تراکنش نشست تخصصی اعتبارسنجی رئیس هیأت مدیره بانک کشاورزی معاون مدیرعامل این بانک در امور توسعه کسب و کار مدیرعامل شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران مدیرعامل دیجی پی و صاحب نظر صنعت بانکدرای برگزار شد.

به گزارش مهر در این نشست که مدیران ارشد نظام بانکی و اصحاب رسانه نیز حضور داشتند شرکت کنندگان به بحث و بررسی پیرامون ابعاد مختلف اعتبار سنجی مشتریان بانکی پرداختند.

وهب متقی نیا رئیس هیأت مدیره بانک کشاورزی به عنوان سخنران نخست بر اهمیت طراحی و اجرای نظام اعتبار سنجی در سیستم بانکی تأکید و تأثیر آن بر ایجاد محبوبیت اجتماعی بانک‌ها و تصویر ذهنی مثبت جامعه از شبکه بانکی را تبیین کرد.

در بخش دیگری از این نشست تخصصی مدیرعامل شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران با اشاره به طراحی محصولات مختلف اعتبارسنجی در حوزه بانکی از اهمیت فرهنگ‌سازی در جامعه برای توسعه مدل‌های سنجش اعتبار مشتریان سخن گفت و مدیرعامل دیجی پی نیز با اشاره به تجارب موفق این شرکت در زمینه فروش اعتباری به مشتریان در سنین مختلف برای سرعت بخشیدن به فرآیند اعتبارسنجی راهکارهایی را پیشنهاد داد.

ربیع زاده صاحب نظر مسائل حوزه بانکی نیز طی سخنانی به تبیین اهمیت اتخاذ روش‌های مناسب در اعتبارسنجی پرداخت و بر ضرورت نگرش جدید بانک‌ها در این بخش همسو با نیازهای مشتریان تأکید کرد.

صادق نوری معاون مدیرعامل در امور توسعه کسب و کار هم که مدیریت نشست را برعهده داشت ضمن تشریح بخشی از اقدامات بانک کشاورزی در توسعه روش‌های نوین اعتبارسنجی کارکردها و خدمات سامانه‌های جدید بانک از جمله باران و آسان را تبیین و بر تداوم حرکت بانک کشاورزی در مسیر تحول نظام بانکی تأکید کرد.

نشست تخصصی اعتبار سنجی با حضور مدیران بانک کشاورزی برگزار شد