پیگیری استاندارد ملی گندم در ۴ سطح

پیگیری استاندارد ملی گندم در ۴ سطح

مهر: سهراب سهرابی مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که گندم تولیدی کشور از کیفیت خوبی برخوردار است با این حال ما به دنبال ارتقای این کیفیت هستیم.

وی افزود: بر اساس ارزیابی کیفیت گندم‌های ایران که با همکاری معاونت امور زراعت مؤسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر و بخش شیمی غلات انجام شده میزان پروتئین گندم تولید استان خوزستان نزدیک به ۱۲.۵۸ درصد فارس ۱۲.۵۵ درصد گلستان ۱۲.۶۱ درصد بوشهر ۱۲.۷۳ درصد و ایلام ۱۲.۵۹ درصد است.

سهرابی ادامه داد: سالانه دو هزار نمونه گندم دیم و آبی توسط مؤسسه تحقیقات نهال و بذر و ۲۰ هزار نمونه از سوی مرکز پژوهش‌های غلات شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز ارزیابی می‌شود و نتایج تحقیقات این دو مجموعه در مورد کیفیت این محصول با هم منطبق است.

وی با اشاره به استاندارد ۱۰۴ گندم گفت: این استاندارد ملی گندم‌های تولیدی کشور را به گروه‌های درجه یک تا درجه چهار تقسیم می‌کند.

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: گندم‌های درجه یک در ۱۵ استان کشور از جمله خوزستان گلستان فارس مازندران و هرمزگان تولید می‌شود که حداقل بین ۴.۵ تا ۵ میلیون تن از گندم‌های تولید کشور را شامل می‌شود و وزن هکتولیتر آن بیش از ۷۹ و میزان پروتئین بالای ۱۲ درصد است.

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که دولت گندم درجه یک دو و سه را خرید تضمینی می‌کند اذعان کرد: نیاز کشور به گندم با توجه به جمعیت در کل ۱۲ میلیون تن در سال است و سال گذشته از ۱۳.۵ میلیون تن گندم تولیدی ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تن آن خرید تضمینی شد.

سهرابی خاطرنشان کرد: بخشی از این میزان تولید مربوط به بذر گندم است و قسمتی نیز به مصرف طیور خانگی می‌رسد.

وی معرفی ارقام جدید را یکی از دلایل افزایش گندم تولیدی کشور عنوان کرد و گفت: در سال جاری ۱۰۹ رقم جدید گندم آبی و دیم میان کشاورزان توزیع کردیم. از ۱۰۹ رقم جدید معرفی شده ۷۵ رقم گندم آبی و ۳۴ رقم دیم بوده است.

این مقام دولتی در همین حال مصرف متعادل کودهای شیمیایی مدیریت کنترل خسارت آفات به ویژه آفت سن بیماری‌ها و علف‌های هرز ارتقای کیفیت مدیریت آبیاری با توسعه سامانه‌های نوین آبیاری را از دیگر اقدامات برای افزایش کیفیت گندم تولیدی کشور برشمرد.

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی در ادامه گفت: اکنون ۲۵ تا ۳۰ درصد اراضی گندم به سیستم‌های آبیاری نوین مجهز هستند و کشت مکانیزه گندم در قالب برنامه هفتم توسعه باید به ۱۰۰ درصد برسد.