تورم در چین افزایش یافت

تورم در چین افزایش یافت

مهر: به نقل از رویترز بر اساس گزارش اداره ملی آمار چین شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) که معیار اصلی تورم است در سال ۲۰۲۳ سالانه ۰.۲ درصد افزایش یافت. شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه دسامبر ۰.۳ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت.

شاخص قیمت مصرف‌کننده اصلی که قیمت‌های پر نوسان مواد غذایی و انرژی را در نظر نمی‌گیرد در ماه گذشته نسبت به سال قبل ۰.۶ درصد افزایش یافت. شاخص قیمت مصرف‌کننده به صورت ماهانه در ماه دسامبر ۰.۱ درصد افزایش یافت و کاهش ۰.۵ درصدی ثبت شده در ماه نوامبر را معکوس کرد.

شاخص قیمت تولیدکننده چین (PPI) که قیمت‌های درب کارخانه را دنبال می‌کند در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۲۲ به میزان سه درصد کاهش یافت. کاهش سالانه در ماه دسامبر ۲.۷ درصد ثبت شد که کمتر از افت سه درصدی ماه نوامبر بود.

داده‌های شاخص قیمت تولیدکننده به صورت ماهانه در ماه دسامبر ۰.۳ درصد کاهش یافت.