وزارت اقتصاد: کسی به دنبال لاپوشانی فساد چای دبش نیست

وزارت اقتصاد: کسی به دنبال لاپوشانی فساد چای دبش نیست

مهر: وزارت اقتصاد در پاسخ به سو برداشت‌هایی که با تقطیع اظهارات وزیر اقتصاد درباره فساد چای دبش صورت گرفته توضیح داد: دولت هیچ خط قرمزی در برخورد با فساد ندارد و این موضوع به صراحت در سخنان وزیر اقتصاد بیان شده است.

همچنان که خاندوزی اعلام کرده است: «دولت بنا نیست خاکروبه‌ها را زیر فرش‌ها پنهان کند نمی‌خواهد روی فسادها سرپوش بگذارد و قرار نیست عده‌ای در حاشیه امن باشند.» بنابراین درباره فساد چای دبش هم بعیدترین برداشت تقطیع سخنان وزیر و ادعای توجیه این فساد است.

وزیر اقتصاد به مردم اطمینان داد که پول ارز دریافت شده و بازگشته است اما در عین حال تصریح کرد که حتماً فساد اتفاق افتاده و کسی دنبال لاپوشانی این مساله نیست همچنانکه پرونده به قوه قضائیه ارجاع شده و ان‌شاءالله قوه قضائیه رأی محکم و قطعی و اشد مجازات را صادر خواهد کرد.

با وجود اظهار نظر صریح وزیر اقتصاد این سوءبرداشت‌ها با تحریف و تقطیع سخنان و ادعای توجیه فساد کاملاً غیر منطقی و نادرست است.