دریافت ۴ همت اظهارنامه‌ مالیاتی از هنرمندان/ معافیت هزار میلیاردی

دریافت ۴ همت اظهارنامه‌ مالیاتی از هنرمندان/ معافیت هزار میلیاردی

مهر: شاهین مستوفی مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در برنامه میز اقتصاد با اشاره به اینکه طبق اصل ۵۱ قانون اساسی مطابق قانون مالیات دریافت می‌شود گفت: هر معافیت و نرخ صفر مالیاتی یا مشوق مالیاتی الزاماً باید بر مبنای قانون باشد سازمان امور مالیاتی که به استناد ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه تشکیل شد صرفاً مجری قوانینی است که در کشور تصویب و هر آنچه در مراجع قانونی مصوب شود سازمان امور مالیاتی مکلف به اجرای آن است فارغ از آن که الان می‌خواهیم بگوییم چه اشخاصی باید مالیات بدهند یا ندهند.

وی افزود: صرف این که یک فعالیتی را به هر دلیلی معاف کنیم قاعدتاً با اصل عدالت خود مالیات و عبارت مالیات مخالفت دارد اما نکته‌ای است که مالیات را از سود می‌گیریم نه از فروش نه از آن چه که به عنوان عایدی کسبش می‌کنند قبل از این که هزینه‌هایشان را کسر کنند.

مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: اگر یک فعال اقتصادی فارغ از این که ناشر است کتاب فروش است هنرپیشه است هزینه‌هایی که انجام می‌دهد مطابق با قانون بیشتر از آن چیزی باشد که درآمد کسب می‌کند با اعمال معافیت مالیاتی که در قانون برای همه اقشار جامعه به عنوان معافیت معیشتی در نظر گرفته شده حالا اگر سودی داشت دیگر فرقی نمی‌کند که کارگر است کتاب فروش است و یا هر شغل دیگری دارد باید بیاید نسبت به سودش مالیات بدهد اما همان طوری که تأیید کردم به هر حال قانون گذار با توجه به جمیع شرایط افرادی را معاف از مالیات کرده با همین رویکرد هم بند ل ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم و فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی فرهنگی و هنری طبق قانون از مالیات معاف شدند اما نکته‌ای که به آن تاکید می‌شود این است که معافیت هنرمندان مشروط بر این است که اگر باید جزو گروه یک باشند دفاتر قانونی دریافت بکنند باید حتماً دفاترشان را تنظیم کنند به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند.

در سه سال اخیر معافیت مالیاتی فعالیت‌های هنری مشروط شد

مستوفی گفت: حتماً باید اظهارنامه مالیاتی بدهند و حتماً باید اسناد و مدارک شأن را ارائه کنند اما نکته مهم این که با توجه به این که به این نتیجه رسیده شده که اصل عدالت مالیاتی در سطح کشور باید اجرایی شود و در سطح حاکمیت به این مساله توجه ویژه شده است که بتوانند معافیت‌ها را ساماندهی بکنند هم اکنون سه سال است در قوانین بودجه متفاوت معافیت مالیاتی فعالیت‌های هنری با شرایط خاصی مشروط شده است.

وی در پاسخ به این سوال که میانگین درآمدی ناشران چقدر است گفت: آن چه از اظهارنامه‌های مالیاتی برای عملکرد سال ۱۴۰۱ در خردادماه و تیرماه سال ۱۴۰۲ در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت بالغ بر چهار هزار میلیارد تومان سود فعالیت‌های افراد مشمول بند ل ماده ۱۳۹ معاف از مالیات به ما ابراز شد.

مستوفی تصریح کرد: عدد معافیت مالیاتی نزدیک ۹۰۶ میلیارد تومانی از این چهار هزار میلیارد تومانی که این افراد در اظهارنامه‌هایشان ابراز کردند لحاظ شد.

به گفته این مقام مسؤول در سه سال گذشته سازمان امور مالیاتی یک درصد جامعه بالغ بر ۵۰ درصد مودیان اشخاص حقیقی را که احتمالاً هنرمندان ما هم در زمره همین افراد قرار خواهند گرفت با توجه به پایگاه‌های اطلاعاتی که در اختیار داریم بدون رسیدگی ابراز آن‌ها را مورد پذیرش قرار دادیم.

وی گفت: علاوه بر آن چهار میلیون مؤدی مالیاتی را باز هم با توجه به اطلاعاتی که در پایگاه اطلاعاتی وجود دارد مالیات مقطوع را برای آن‌ها تعیین کردیم به آن‌ها اعلام کردیم و با توجه به این که این عزیزان اعداد و ارقامی که ما برای آن‌ها ابراز و اعلام کرده بودیم بدون هیچ شک و شبهه‌ای پذیرفته بودند این مالیات مقطوع مورد پذیرش شأن قرار گرفت.

مستوفی اضافه کرد: ناظر بر این که بالغ بر دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از این چهار میلیون نفر با توجه به همین فایل‌های اطلاعاتی و میزان معافیت قانونی مالیات آن‌ها صفر شده است؛ به عنوان مثال برای آن ۳۰ هزار نفری که فعالیت هنری دارند قطعاً پایگاه‌های اطلاعاتی ما با توجه به اطلاعاتی که از طریق بانک مرکزی و سایر مراجع اطلاع رسانی در جریان ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر در اختیار سازمان قرار می‌گیرد یک بخشی از مؤدیان را اما مشروط بر این که حتماً اظهارنامه مالیاتی خود را در موارد مقرر و قانونی تسلیم کنند حتماً بدون رسیدگی ابراز آن‌ها را مورد پذیرش خودمان قرار می‌دهیم.

مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: در بند قاف تبصره شش قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کلیه فعالین هنری را که از معافیت بند لام ماده ۱۳۹ استفاده می‌کنند صرفاً تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان درآمد سالانه معاف می‌کند.

در سال ۱۴۰۱ در بند عین ماده واحده مربوطه برای بازیگران و کسانی که اجرای صحنه کنسرت دارند و تهیه کنندگان آثار موسیقی تا سقف ۲۶۰ میلیون تومان از معافیت مالیاتی به آن‌ها تعلق می‌گیرد و مازاد بر آن مشمول مالیات هستند.

معافیت مالیاتی هنرمندان ۴ برابر حقوق بگیران است

مستوفی گفت: در سال ۱۴۰۲ سقف معافیت مالیاتی کارگران ۱۰ میلیون تومان در ماه است. البته در سال ۱۴۰۱ این عدد نزدیک به هفت میلیون تومان بود.

وی تاکید کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۲ هم تمام اشخاصی که در بخش هنری فعالیت می‌کنند تا سقف ۴۸۰ میلیون تومان از معافیت مالیاتی می‌توانند استفاده کنند. بر این اساس چهار برابر معافیت حقوق بگیران برای معافیت مالیاتی هنرمندان لحاظ شده است.