بخش نامه جدید رفع تعهد ارزی لازم الاجراست

بخش نامه جدید رفع تعهد ارزی لازم الاجراست

مهر: اطلاعیه مرکز مبادله ارز و طلای ایران درباره مصوبه رفع تعهد ارزی با طلا:

با عنایت به درخواست‌های واصل از واردکنندگان شمش طلای استاندارد از محل ارز حاصل از صادرات خود جهت تحویل عرضه و فروش شمش طلای استاندارد در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به منظور طی فرآیند رفع تعهد ارزی وارداتی و صادراتی به اطلاع می‌رساند با توجه به اظهارنظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای ابلاغیه شماره ۰۲/۲۴۵۰۲۲ مورخ ۷ دی ماه ۱۴۰۲ آن بانک مفاد بند (۴-۱۲) از قسمت «کلیات» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی؛ این بخشنامه از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا بوده و عطف به ماسبق نمی‌شود. لذا از تاریخ ۷ دی ماه ۱۴۰۲ به بعد بانک‌های عامل ملزم به ارائه فرم تعهدنامه پیوست شماره (۱۶) بخش اول مجموعه مقررات ارزی به واردکنندگان طلا از محل ارز حاصل از صادرات خود بوده و ایشان نیز با هدف رفع تعهد ارزی وارداتی و صادراتی مکلف به پذیرش و امضای تعهدنامه موصوف هستند.

بر همین اساس برای آن دسته از واردکنندگان شمش طلای استاندارد که پیش از تاریخ ابلاغ بخشنامه فوق‏الذکر از محل ارز حاصل از صادرات خود به واردات طلا مبادرت ورزیده‌اند و در زمان مراجعه به بانک عامل تعهدنامه مورد اشاره از سوی آن بانک به ایشان ارائه نشده و آن تعهدنامه مورد پذیرش و امضا واردکننده واقع نشده است رفع تعهد ارزی و آزادسازی وثایق مأخوذه در قبال ارائه پروانه گمرکی مطابق حاکی از ترخیص قطعی کالا به مقصد سرزمین اصلی و رعایت سایر ضوابط و مقررات ابلاغی بر اساس شرایط و ضوابط قانونی پیش از تاریخ ۷ دی ماه ۱۴۰۲ امکان پذیر بوده و ضرورتی به اخذ تاییدیه از مرکز مبادله ارز و طلای ایران مبنی بر تحویل عرضه و فروش طلای وارده نیست.