فعالیت نهادهای عمومی در دامداری موجب ضرر بخش خصوصی است

فعالیت نهادهای عمومی در دامداری موجب ضرر بخش خصوصی است

مهر: فرهاد اکبری رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرکزی دامداران ایران گفت: در سال‌های اخیر برخی سازمان‌ها و نهادهای عمومی غیر دولتی در حوزه ما ورود پیدا کرده‌اند و از آنجایی که این نهادها معمولاً قوی‌تر از بخش خصوصی هستند طبیعتاً این ورود سبب ایجاد رقابت با بخش خصوصی خواهد شد.

وی ادامه داد: این نهادها از امکانات مالی بیشتری برخوردار هستند همچنین از منظر کشت زمین تهیه علوفه و … نیز تفاوت‌هایی با بخش خصوصی دارند که سبب می‌شود نسبت به بخش خصوصی برتری داشته باشند. زیرا همه این امکانات را دولت با شرایط مناسب‌تر در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرکزی دامداران ایران افزود: ما زمانی که می‌خواهیم قیمت تمام شده محصولات را محاسبه کنیم برای این نهادها پایین‌تر می‌شود. در واقع یکی از معضلاتی که در قیمت گذاری شیر با آن مواجه هستیم همین اختلاف قیمت تمام شده محصولات است. فرض کنید که بهای تمام شده شیر در بخش خصوصی ۱۶ تومان می‌شود. اما در این نهادهای وابسته به دولت قیمت از ۱۲ تومان بیشتر نمی‌شود. این موضوع سبب می‌شود تا بخش خصوصی زیان ببیند و نتواند قیمت تمام شده محصولش را بگیرد.