تخصیص ارز به وزارت بهداشت از مرز ۴.۲ میلیارد دلار گذشت

تخصیص ارز به وزارت بهداشت از مرز ۴.۲ میلیارد دلار گذشت

مهر: بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا ۱۹ دی ماه در مجموع معادل ۴ میلیارد و ۲۸۵ میلیون دلار ارز برای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تخصیص داده که از این میزان معادل ۳ میلیارد و ۴۶۲ میلیون دلار آن تأمین شده است.

بر این اساس میزان ارز تخصیص یافته برای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از ابتدای سال جاری تا ۱۹ دی ماه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشدی ۸ درصدی داشت و میزان ارز تأمین شده نیز ۲۳ درصد افزایش داشته است.

گفتنی است در مدت مشابه سال گذشته کل ارز تخصیص یافته برای این وزارتخانه معادل ۳ میلیارد و ۹۸۳ میلیون دلار بود که از این میزان معادل ۲ میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار آن تأمین شد.