بهره‌گیری از فناوری‌ برای پایداری تولید و ارتقای سلامت پسته

بهره‌گیری از فناوری‌ برای پایداری تولید و ارتقای سلامت پسته

مهر: محمدمهدی برومندی معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: بازارهای جهانی از محصول باکیفیت پسته ایران از گذشته تاکنون استفاده کرده‌اند و تداوم تولید دسترسی به این محصول و سلامت آن برای ما و جهان مهم است.

وی سطح باغات پسته در کشور را ۵۰۰ هزار هکتار عنوان و اظهار کرد: ارتقای کیفیت پسته از دغدغه‌های ما و بخش غذا و داروی کشور است و برای پایداری و سلامت این محصول باید از دانش روز جهان بهره‌مند شویم.

برومندی با بیان این که فائو به عنوان یک سازمان تخصصی در خدمت امنیت غذایی است تصریح کرد: همه کشورها و بخش‌های تولید غذا در جهان از خدمات فنی ارزشمند این سازمان بهره‌مند هستند.

وی در همین حال بخش باغبانی را از حوزه‌های مهم در امنیت غذایی کشور دانست و گفت: سطح باغات کشور نزدیک به ۳ میلیون هکتار است و بیش از ۲۵ میلیون تن انواع محصولات باغی از این سطح تولید می‌شود.

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: به رغم آن که ۲۰ درصد از خاک کشاورزی در بخش باغبانی است اما ۳۷ درصد اشتغال در این بخش است.

برومندی ادامه داد: حدود ۵۰ درصد درآمد ارزی حاصل از صادرات محصولات مازاد بر مصرف بخش کشاورزی در اختیار حوزه باغبانی است.

در ادامه این نشست مدیرکل دفتر امور بین‌الملل و سازمان‌های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی نیز گفت: مذاکرات با سازمان فائو برای اجرای پروژه بهبود تولید و صادرات پسته از طریق استقرار مدیریت همه‌جانبه و تلفیقی محصول از سال گذشته آغاز شد و امروز کل کارهای مقدماتی این پروژه انجام شده است.