پیش بینی برداشت ۳۷۰ هزار تن پسته در سال جاری

پیش بینی برداشت ۳۷۰ هزار تن پسته در سال جاری

مهر: داریوش سالم‌پور مدیرکل دفتر امور میوه‌های سردسیری و خشک معاونت امور باغبانی درباره تولید پسته گفت: سند همکاری مشترک فنی پسته میان ایران و فائو (TCP) یکی از سندهای مهم کاربردی و راهبردی محسوب می‌شود که طی آن با استفاده از ظرفیت‌های فنی و اعتباری این سازمان تمام فرآیندهای تولیدی فرآوری و نظارت‌های بهداشتی و صادراتی پسته به صورت کارآمد به‌روز می‌شود.

وی افزود: بر اساس این سند همکاری مشترک در پروژه بهبود تولید و صادرات پسته از طریق استقرار مدیریت همه‌جانبه و تلفیقی محصول از استانداردهای بین‌المللی و ظرفیت مشاوره‌های فنی بین‌المللی و تجهیزات روز جهان استفاده می‌شود.

وی با بیان این که این سند همکاری دو ساله است اظهار کرد: پس از دو سال خدمات پشتیبانی فائو در حوزه این پروژه ادامه خواهد یافت و همه ذی‌نفعان بخش دولتی تحقیقاتی پژوهشی تشکل‌های بخش خصوصی انجمن پسته سازمان غذا و دارو و سازمان حفظ نباتات کشور دخیل هستند.

سالم‌پور درباره تولید پسته در سال جاری تصریح کرد: بر اساس برآوردهای اولیه از استان‌ها بیش از ۳۷۰ هزار تن تولید این محصول را خواهیم داشت.

وی گفت: در دو سال گذشته به علت سرمازدگی بهاره کم‌محصولی در حوزه باغات پسته داشتیم اما امسال وضع تولید بهتر شده و صادرات نیز رو به رشد است.