دانش از چاردیواری مراکز تحقیقاتی بیرون آید

دانش از چاردیواری مراکز تحقیقاتی بیرون آید

مهر: محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی در نشست با رئیس و معاونان سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی گفت: وزارت جهاد کشاورزی متولی سفره و معیشت مردم است و باید غذای سالم و کافی را در اختیار جامعه قرار دهد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ۱۲ قلم محصول اساسی کشاورزی افزود: ما باید این محصولات را با توجه به اقلیم خشک و نیمه خشک محدودیت منابع آب و خاک و عقب ماندگی در سرمایه‌گذاری کشاورزی تولید کنیم.

نیکبخت با تاکید بر پیشرفت کشاورزی به رغم محدودیت‌های موجود ادامه داد: ما راهی به جز کشاورزی دانش‌بنیان برای افزایش بهره‌وری نداریم و در راه رسیدن به آن ناگزیر از عملیاتی ساختن و کاربردی کردن تحقیق و پژوهش و کشاندن دانش به عرصه مزارع هستیم.

وی با بیان اینکه ۲.۵ درصد مقالات کشاورزی جهان مربوط به سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی اظهار کرد: این افتخار باید در پای ساقه گندم تولید بذر و نهاده فناوری واحد تولیدی و همه زیربخش‌های کشاورزی تزریق شود و میوه آن که بهره‌وری و فراوانی تولید با منابع محدود است شاکله امنیت غذایی پایدار را بسازد.

نیکبخت دانش‌بنیان کردن کشاورزی و افزایش بهره‌وری را خواست حاکمیت دانست و گفت: علم را از چاردیواری مراکز تحقیقاتی و پژوهشی بیرون آورید و ردپای تات را در جای جای زیربخش‌های کشاورزی باقی گذارید.

وزیر جهاد کشاورزی بر استفاده از ظرفیت دانشگاهی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری سازمان انرژی اتمی هنرستان‌های آموزش و پرورش و کشاورزان پیشرو تاکید کرد.

در این نشست استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان کشاورزی و نخبگان فعال در این بخش و اقتصادی شدن آنان از راه فروش دانش و فناوری دیگر توصیه نیکبخت به مسئولان سازمان تات بود.