تصویب لایحه دولت برای اختصاص ۳۰ همتی جهت تسویه مطالبات صنعت برق

تصویب لایحه دولت برای اختصاص ۳۰ همتی جهت تسویه مطالبات صنعت برق

مهر: به نقل از وزارت نیرو مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق با اشاره به ماده ۶ قانون حمایت از صنعت برق و پرداخت مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی برق گفت: دولت با پیشنهاد وزارت نیرو لایحه دو فوریتی تخصیص ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد که خوشبختانه مجلس شورای اسلامی آن را تصویب کرد.

رجبی مشهدی افزود: بر این اساس امکان تسویه بخش عمده‌ای از مطالبات تولیدکنندگان و پیمانکاران صنعت برق به زودی تسویه خواهد شد.

رجبی مشهدی اظهار داشت: با تصویب نهایی مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان سازمان برنامه و بودجه نسبت به انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی اقدام خواهد کرد و وزارت نیرو بخش قابل توجهی از مطالبات تولیدکنندگان برق تأمین کنندگان تجهیزات و پیمانکاران صنعت برق و نیروگاه‌های خصوصی را پرداخت خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه اسناد خزانه اسلامی سررسید دوساله دارد گفت: پرداخت به موقع مطالبات نیروگاه‌های خصوصی و تولید کنندگان برق و تأمین کنندگان تجهیزات نقش اساسی در حفظ آمادگی نیروگاه‌ها برای تولید برق در سال آینده خواهد داشت و امیدواریم با پرداخت مطالبات نیروگاه‌های کشور بتوان نسبت به اتمام تعمیرات به موقع خود اقدام کنند تا بتوانیم دوره اوج بار سال ۱۴۰۳ را نیز همانند دو سال گذشته با تأمین برق پایدار برای کلیه مشترکان پشت سر بگذاریم.