اسماعیلی: در افزایش قیمت تعرفه اینترنت تجدید نظر شود

اسماعیلی: در افزایش قیمت تعرفه اینترنت تجدید نظر شود

ایسنا: مهدی اسماعیلی نماینده مردم میانه و نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه شنبه ۱۹ دی ۱۴۰۲ صحن مجلس در تذکری به رئیس جمهور گفت: یکی از مهمترین چالش‌ها و دغدغه‌های نیروهای شرکتی  و کارگران؛ نبود امنیت شغلی، منابع پایدار و کاهش شدید قدرت خرید و عدم پوشش کافی بیمه کارگران ساختمانی است و همچنین دریافتی کارکنان وزارت کشور که حجم بزرگ مدیریت کشور را برعهده دارند، از جمله مسائلی است که مورد غفلت قرار گرفته بنابراین ضروری است برای رفع این مشکلات دستورات لازم صادر شود.

وی با بیان اینکه هرگونه افزایش قیمت‌ها باید متناسب با درآمدها و گرانی و تورم باشد، تاکید کرد: افزایش غیرمنطقی تعرفه اینترنت بسیاری از پژوهشگران، خبرنگاران و  مشاغل مختلف را با مشکل مواجه کرده بنابراین خواستار تجدیدنظر در این موضوع هستیم.

این نماینده مجلس در پایان اظهار کرد: در راستای سیاست جوانی جمعیت باید توجه به جوانان از شعار خارج شده و حمایت‌ها عملی باشد. همچنین مشکل ازدواج و مسکن و اشتغال جوانان همچنان پابرجا است؛ باید کسانی در مسیر اجرای مصوبات اثربخش مجلس و دستاوردهای دولت مانع‌تراشی و ترک فعل می‌کنند، شناسایی کرد و شناسایی و برخورد جدی با آنها را در دستور کار قرار داد.