رشد ۲۴ درصدی تامین مالی از بورس/ ۱۳۰ همت اوراق دولتی منتشر شد

رشد ۲۴ درصدی تامین مالی از بورس/ ۱۳۰ همت اوراق دولتی منتشر شد

مهر: عمده مشکل بخش تولید تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش است با این حال بازار سرمایه تنها ۹ درصد از نیاز مالی کشور را رفع می‌کند در حالی که این رقم در کشورهای پیشرفته حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد است.

بررسی گزارش اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد که در مدت ۸ ماهه امسال بالغ بر سه هزار و ۷۰۲ میلیارد تومان تأمین مالی از محل بازار پول و سرمایه تأمین شده است.

این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۴.۸ درصدی را تجربه کرده است. در این افزایش ۲۴.۸ درصدی ۲۱.۹ درصد سهم بازار پول و ۲.۹ درصد سهم بازار سرمایه بوده است.

از رقم سه هزار و ۷۰۲ هزار میلیارد تومان تأمین مالی بالغ بر دو هزار و ۶۸۴ هزار میلیارد تومان که معادل ۹۰.۱ درصد است از سمت بازار پول و ۳۶۸ هزار میلیارد تومان از سمت بازار سرمایه تأمین شده که سهم آن نسبت به سال گذشته ۰.۴ درصد افزایش یافته است.

همچنین تأمین مالی از سمت بازار سرمایه در این مدت ۳۶۸ هزار میلیارد تومان بوده که ۲۰۲ هزار میلیارد تومان آن از محل اوراق سرمایه‌ای و ۱۶۶ هزار میلیارد تومان از محل اوراق بدهی بوده است.

در این مدت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی ۲۰۷ هزار میلیارد تومان اوراق شرکتی و ۴.۱ هزار میلیارد تومان اوراق شهرداری منتشر شده است.

جزئیات تسهیلات بانک‌ها

همچنین بررسی وضعیت تسهیلات بانک‌ها نیز بیانگر آن است که تأمین مالی توسط بانک‌ها برای بخش‌های اقتصادی با مشکلاتی همراه است. از جمله تورم بالا و عدم جبران تورم به وسیله سود پرداختی بانک‌ها که باعث شده تمایل به پس‌انداز در بانک‌ها کاهش یابد.

بر این اساس تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی در هشت ماهه امسال بالغ بر دو هزار و ۳۷ هزار میلیارد تومان بوده است.

از این میزان ۴۲ درصد به بخش خدمات ۳۶ درصد به بخش صنعت و معدن ۱۰ درصد بازرگانی ۷ درصد کشاورزی و ۵ درصد ساختمان اختصاص داده شده است.

از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها در ۸ ماهه امسال ۶۳ درصد مربوط به تأمین سرمایه در گردش ۱۹ درصد سایر موارد ۱۴ درصد ایجاد و ۴ درصد به توسعه کسب‌وکار اختصاص داشته است.