کم بارشی در حوضه‌های آبریز تا پایان دی ماه ادامه دارد

کم بارشی در حوضه‌های آبریز تا پایان دی ماه ادامه دارد

مهر: به نقل از مؤسسه تحقیقات آب این مؤسسه اعلام کرد: این هفته و هفته آینده بارش چشمگیری در حوضه‌های آبریز رخ نخواهد داد.

بر این اساس برای هفته جاری وقوع بارش‌ها در برخی مناطق غرب و جنوب کشور پیش‌بینی شده است همچنین با توجه به چشم‌انداز بارش پیش‌بینی‌شده برای هفته آینده وقوع بارش‌ها در مناطق شمال شرق و شمال غرب و برخی از مناطق مرکزی کشور مورد انتظار است.

بر اساس این گزارش پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که این هفته حوضه آبریز خلیج‌فارس و دریای عمان بیشینه بارش ۹۷.۱ میلی‌متری و متوسط محدوده ۵.۹ میلی‌متری را دارد که بیشترین میزان بارش در بین حوضه‌های آبریز است.

حوضه آبریز دریای خزر نیز در هفته جاری بیشینه بارش ۵۷.۵ میلی‌متری و متوسط محدوده ۱۰.۵ میلی‌متری را دارد.

حوضه آبریز فلات مرکزی بیشینه بارش ۳۹.۵ میلی‌متر و متوسط محدوده ۱.۲ دهم میلی‌متری را خواهد داشت.

برای حوضه آبریز دریاچه ارومیه نیز بیشینه بارش ۳۶.۹ میلی‌متری با متوسط بارش ۴.۸ میلی‌متری پیش‌بینی شده است.

حوضه آبریز قره‌قوم بیشینه بارش ۱۲.۴ میلی‌متری و متوسط محدوده ۳.۴ میلی‌متری را شاهد خواهد بود.

طبق پیش‌بینی‌ها حوضه آبریز مرزی شرق این هفته بیشینه بارش ۸.۱ میلی‌متری و متوسط محدوده ۰.۴ میلی‌متری را دارا است.

همچنین این هفته از ۳۰ حوضه آبریز درجه ۲ کشور دو حوضه بدون بارش است.

بر اساس این گزارش در هفته منتهی به ۲۹ دی (هفته آینده) وضعیت بارش در حوضه اصلی چندان بهبود نخواهد داشت.

پیش‌بینی می‌شود حوضه آبریز دریاچه ارومیه تا پایان هفته آینده بیشینه بارش ۵۵ میلی‌متری با متوسط بارش ۳.۲ میلی‌متری را داشته باشد که بیشترین میزان بارش هم خواهد بود.

حوضه آبریز خلیج‌فارس و دریای عمان نیز بیشینه بارش ۴۵.۹ میلی‌متری و متوسط بارش ۱.۳ میلی‌متری را خواهد داشت.

پیش‌بینی‌شده حوضه آبریز دریای خزر در هفته منتهی به ۲۹ دی بیشینه بارش ۲۲.۹ میلی‌متری و متوسط محدوده ۲.۶ میلی‌متری را داشته باشد.

حوضه آبریز فلات مرکزی در هفته منتهی به ۲۹ دی بیشینه بارش ۲۲.۳ میلی‌متری و متوسط محدوده ۰.۲ میلی‌متری را خواهد داشت.

حوضه آبریز قره‌قوم هم بیشینه بارش ۷.۱ میلی‌متری با متوسط محدوده پنج‌دهم میلی‌متری را تجربه خواهد کرد.

حوضه آبریز مرزی شرق هم هفته آینده بیشینه بارش ۱.۳ میلی‌متری و متوسط محدوده صفر میلی‌متری را تجربه خواهد کرد.

همچنین از ۳۰ حوضه آبریز درجه‌دو کشور ۱۲ حوضه بدون بارش خواهند بود.