برنامه‌ریزی تأمین برق اوج بار سال آینده برای شرایط کم بارشی

برنامه‌ریزی تأمین برق اوج بار سال آینده برای شرایط کم بارشی

مهر: به نقل از شرکت مدیریت شبکه برق مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق با اشاره به تداوم خشکسالی کشور و شرایط کم بارشی کنونی خاطرنشان کرد: با توجه به میزان اندک بارش‌ها یکی از برنامه‌های تأمین برق ما این است که با همین شرایط کم بارشی هم بتوانیم برق بخش‌های مختلف را تأمین کنیم.

سخنگوی صنعت برق تاکید کرد: ما بر اساس الگوهای اطمینان بخش در سناریوهای مختلف برای تأمین برق برنامه ریزی کرده ایم که شرایط کم بارشی نیز یکی از همان سناریوهاست.

رجبی مشهدی در پایان افزود: هم اکنون شبکه برق کشور پایدار است و مشکلی در تأمین برق پایدار مشترکان وجود ندارد. وی در عین حال از هموطنان درخواست کرد برای تأمین پایدار سوخت نیروگاه‌ها در مصرف برق و گاز صرفه‌جویی کنند.