کاهش ۳ درصدی تولید لاستیک

کاهش ۳ درصدی تولید لاستیک

مهر: بررسی عملکرد کارخانجات تایر در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که ۶ هزار و ۸۷۶ حلقه لاستیک خودروهای سواری از نوع بایاس (نوعی تایر ضخیم) به وزن ۴۵ تن تولید شده که در مقایسه با مدت زمان مشابه خود در سال ۱۴۰۱ کاهش ۷۰ درصدی را تجربه کرده است.

طی مدت زمان مذکور ۱۵ میلیون و ۷۷۲ هزار و ۹۲۵ هزار حلقه لاستیک سواری رادیال هم با وزنی بالغ بر ۱۲۱ هزار و ۵۲ تن تولید شده که در مقایسه با ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ از نظر تولید و وزن به ترتیب با کاهش ۳ و یک درصدی مواجه شده است.

به این ترتیب مجموع میزان تولید و وزن لاستیک خودروی سواری ۱۵ میلیون و ۷۷۹ هزار و ۸۰۱ حلقه به وزن ۱۲۱ هزار و ۹۷ تن بوده است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال کاهش ۳ درصدی در تولید و یک درصدی در وزن داشته است.

همچنین مجموع تولید لاستیک وانت از نظر وزن ۸ درصد و از نظر حلقه ۱۲ درصد کاهش یافته است. مجموع تولید لاستیک باری اتوبوسی از نظر حلقه یک درصد و از نظر وزنی ۳ درصد افت کرده است.

در مجموع تولید کل تایر خودرو طی ۹ ماهه امسال نسبت به ۹ ماهه پارسال در حلقه ۳ درصد و در وزن کاهش یک درصدی را تجربه کرده است.

همچنین مجموع تولیدات کارخانجات تایر اعم از سواری باری کشاورزی دوچرخه موتور و… در ۹ ماهه امسال در مقایسه با زمان مشابه خود در سال ۱۴۰۱ با افزایش یک درصدی در تعداد و کاهش یک درصدی در وزن همراه شده است.

کاهش ۳ درصدی تولید لاستیک