نابودی ۵۵ هزار شرکت فرانسوی تنها در یک سال

نابودی ۵۵ هزار شرکت فرانسوی تنها در یک سال

مهر: به نقل از لوموند بانک مرکزی فرانسه گزارش داد که در سال ۲۰۲۳ بیش از ۵۵ هزار شرکت در این کشور ورشکست شده اند که از سال ۲۰۱۷ تاکنون بالاترین میزان محسوب می‌شود.

بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مذکور در سال ۲۰۲۳ به خاطر نبود نقدینگی ۵۵ هزار و ۴۹۲ شرکت در فرانسه ورشکست شده اند که نسبت به دوران کرونا دو برابر شده است.

این گزارش می‌افزاید: بیشتر شرکت‌های کوچک و متوسط تاوان شرایط کنونی فرانسه را داده اند و از مجموع شرکت‌های تعطیل شده در سال ۲۰۲۳ معادل ۵۵ هزار و ۴۳۵ شرکت از جمله آنهایی بودند که حداکثر ۲۵۰ کارمند داشتند.

بانک مرکزی فرانسه اعلام کرده که میزان ورشکستگی شرکت‌هایی بزرگ که بیش از ۲۵۰ کارمند دارند نیز در این کشور نسبت به سال ۲۰۲۲ دو برابر شده است.

اصلی‌ترین چالش‌هایی که شرکت‌های فرانسوی را به سمت ورشکستگی سوق داده بالا بودن میزان مالیات‌ها و همچنین سر به فلک کشیدن بدهی آنها بوده است.

بانک مرکزی فرانسه می‌گوید فقط نیمی از شرکت‌های این کشور می‌توانند اقساط بدهی‌های خود را سر موقع پرداخت کنند و بسیاری از مدیران دیر به فکر نجات شرکت‌های خود می‌افتند.