مهلت شرکت در مزایده های اموال تملیکی امروز به پایان می رسد

مهلت شرکت در مزایده های اموال تملیکی امروز به پایان می رسد

مهر: امروز دوشنبه مهلت بازدید از جزئیات کالاهای مندرج در مزایده فوق‌العاده ۵۸۷ و مزایده سراسری ۲۷۵ سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به پایان می‌رسد. در این دو مزایده ۳۰ استان مشارکت داشتند و بیش از ۱,۹۰۰ میلیارد تومان کالاهای متنوع عرضه شده است.

متقاضیان می‌توانند پس از بازدید از سایت سازمان به نشانی www.tamliki.ir مشخصات و جزئیات کالاهای عرضه شده در مزایده‌ها را مشاهده و با مراجعه به سامانه ستاد تدارکات ایران به آدرس: setadiran.ir پیشنهاد خود را درج کنند.

رمزگشایی از پیشنهادات ارائه شده برای مزایده فوق‌العاده ۵۸۷ روز ۲۰ دی ماه و برای مزایده سراسری ۲۷۵ روز ۲۳ دیماه انجام می‌شود.