توانمندی ایران در کنترل هجوم ملخ های صحرایی

توانمندی ایران در کنترل هجوم ملخ های صحرایی

مهر: ایران با مشارکت فائو (سازمان خواربار و کشاورزی) توانست از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ میلادی در مقابله با افزایش چشمگیر هجوم ملخ صحرایی موفق عمل کند. کشور طی سال گذشته با موفقیت از هجوم ملخ‌های صحرایی جلوگیری کرد.

فائو از طریق برنامه اضطراری همکاری فنی «اقدام فوری برای ظرفیت سازی برای کنترل هجوم ملخ‌های صحرایی در جمهوری اسلامی ایران» به طور مؤثر اقدامات نظارتی و کنترلی سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی را تقویت کرد. این طرح با پشتیبانی فنی از دفتر منطقه‌ای فائو در بانکوک و مقر آن در رم انجام شد.

این پروژه که از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ عملیاتی شد به سازمان حفظ نباتات کمک کرد و استراتژی‌ها و ظرفیت‌های این سازمان را برای مبارزه با شیوع ملخ‌های صحرایی افزایش داد. همین طور صدها کارشناس کشاورزی و ملخ صحرایی در زمینه بیولوژی ملخ رفتار و شیوه‌های مدرن دیده بانی کنترل و مدیریت هجوم ملخ‌های صحرایی آموزش داده شدند. این تلاش‌ها به طور قابل توجهی مدیریت هجوم ملخ را بهبود بخشیده و اثرات نامطلوب آن بر کشاورزی و گونه‌های گیاهی را کاهش داده است.

همچنین در طول اجرای پروژه سند ملی طرح اضطراری مقابله با ملخ صحرایی با رویکرد تلفیق راهبردهای مدیریتی و ارتقای ظرفیت‌های آمادگی و واکنش سازمان حفظ نباتات تدوین شد.

در حالی که هجوم ملخ‌های صحرایی متوقف شده است فائو همچنان بر ماهیت پراکنش چرخشی ملخ صحرایی تأکید دارد و از طریق کمیسیون کنترل ملخ صحرایی در جنوب غرب آسیا (SWAC) کمیته کنترل ملخ صحرایی (DLCC) و کارگاه‌های آموزشی متخصصان اطلاعات ملخ صحرایی (DLIO) به تلاش‌های مشترک با کشور در این زمینه ادامه خواهد داد. هدف این همکاری مستمر حفظ مکانیسم‌های دیده بانی و واکنش و نیز تقویت دفاع در برابر طغیان‌های آتی این آفت مهاجر مخرب است.