رشد ۱۱۰۴ واحدی شاخص کل بورس/ عرضه‌ها افزایش یافت

رشد ۱۱۰۴ واحدی شاخص کل بورس/ عرضه‌ها افزایش یافت

مهر: شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با رشد ۱۱۰۴ واحدی به کار خود پایان داد ارزش معاملات خرد عدد ۴,۳۵۶ میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی ۸% و نسبت به میانگین ماهانه ۱۷% کاهش داشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش ۱,۲۶۶ میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای ششمین روز متوالی با ثبت رقم ۷۰ میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. این در حالی است که در یک هفته گذشته از شدت خروج نسبت به میانگین ماهانه کاسته شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از ۳۱۰ میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما امروز برای دومین روز متوالی ۱۳۰ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شده است. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.

ارزش صف‌های خرید ۳۶۴ میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی ۸۸ میلیارد تومان افزایش داشته است. از سوی دیگر ارزش صف‌های فروش با کاهش ۲۸ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی در محدوده ۱۷۳ میلیارد تومان قرار دارد.

بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم ۵۷۳ میلیارد تومان (۱.۴ برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های سرمایه گذاری‌ها با ارزش معاملات ۳۲۵ میلیارد تومان (۱.۴ برابر میانگین هفتگی) و شیمیایی با ارزش معاملات ۳۱۵ میلیارد تومان (۰.۸ برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

گروه زغال سنگ با ارزش معاملات ۲۰ میلیارد تومان (۱.۹ برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه منسوجات با ارزش معاملات ۸۲ میلیارد تومان (۱.۸ برابر میانگین هفتگی) و گروه ماشین آلات برقی با ارزش معاملات ۶۷ میلیارد تومان (۱.۵ برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.