رییس سازمان امور عشایر ایران منصوب شد

رییس سازمان امور عشایر ایران منصوب شد

مهر: محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی در حکمی شایان نادری را به سمت رئیس سازمان امور عشایر ایران منصوب شد.

در این حکم آمده است؛ انتظار است با بهره‌گیری از توان نیروهای متخصص و متعهد آن سازمان و با همکاری و تعامل با معاونین مدیران رؤسای سازمان‌ها مؤسسات و شرکت‌ها گام‌های مؤثری بردارید.