ایران دومین کشور نوآور کشاورزی در منطقه آسیای مرکزی و جنوبی

ایران دومین کشور نوآور کشاورزی در منطقه آسیای مرکزی و جنوبی

مهر: سید مجتبی خیام نکویی رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی با بیان این که ایران دومین کشور نوآور در منطقه آسیای مرکزی و جنوبی است گفت: «مزارع نوآور بهره‌ور» یکی از اجزای اصلی زیست‌بوم نوآوری کشور در راستای اجرای ماده (۵) آئین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در بخش کشاورزی و منابع طبیعی است. این مزارع با هدف ایجاد شبکه کشاورزان نوآور بهره‌ور و استفاده از ظرفیت‌های آنان برای شتاب‌دهی به فرایند انتقال و نشر فناوری‌های نوآورانه در عرصه‌های تولیدی ایجاد شده است.

وی در خصوص نقش زیست‌بوم نوآوری در بهینه‌سازی و ارتقای بهره‌وری بخش کشاورزی تصریح کرد: زیست‌بوم نوآوری کشاورزی موضوع اصلی مطالعات نوین کشاورزی دانش‌بنیان را تشکیل می‌دهد و بررسی‌های مختلف نشان می‌دهد که توسعه علم فناوری و نوآوری به‌عنوان پیشران‌های اصلی بهره‌وری و رشد اقتصادی در بخش کشاورزی محسوب می‌شود.

خیام‌نکویی افزود: با توجه به تأثیرات غیرقابل انکار نوآوری و فناوری‌های نوآورانه بر ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی کشورهای مختلف جهان حمایت از توسعه زیست‌بوم نوآوری برای حصول اطمینان از تولید انتقال نشر و به‌کارگیری فناوری‌های نوآورانه در این بخش را در اولویت امور قرار داده‌اند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در خصوص نقش مزارع نوآور در بهبود کشاورزی کشور گفت: مهم‌ترین نقش این مزارع تسریع در فرایند انتقال و نشر دانش و فناوری در کشاورزی با رویکرد مشارکت بهره‌برداران است که این امر از طریق فرایندهایی نظیر جذب و بومی‌سازی فناوری‌های نوآورانه اشاعه دانش فناوری‌های نوآورانه به کشاورزان پیرامونی مشارکت در اجرای طرح‌ها و برنامه‌های کلان وزارت جهاد کشاورزی مشارکت در فعالیت‌های پژوهشی آموزشی و ترویجی انجام می‌شود.