توقف سواپ گاز ترکمنستان با جمهوری آذربایجان از طریق ایران

توقف سواپ گاز ترکمنستان با جمهوری آذربایجان از طریق ایران

به گزراش خبرنگار مهر به نقل از آذرنیوز سواپ گاز ترکمنستان به آذربایجان که از طریق خاک ایران انجام می‌شود موقتاً متوقف شده است.

گفته می‌شود ترکمنستان و آذربایجان هم اکنون در حال مذاکره برای از سرگیری این توافق سواپ گازی هستند.

توافق تحویل گاز ترکمنستان به آذربایجان از طریق ایران در ماه نوامبر سال ۲۰۲۱ در عشق آباد پایتخت ترکمنستان به امضا رسید که حجم آن سالانه یک و نیم تا دو میلیارد متر مکعب است و اجرای آن از ابتدای سال ۲۰۲۲ آغاز شده است.

طی سال گذشته روزانه حداقل چهار و نیم میلیون متر مکعب گاز از طریق ایران بین ترکمنستان و آذربایجان سواپ شده است.

در قالب این توافق ایران گاز ترکمنستان را در مناطق شمال شرق خود تحویل گرفته و معادل حجم آن گاز به جمهوری آذربایجان تحویل می‌دهد.