قرارگاه ساماندهی بازنشستگان وزارت راه و شهرسازی تشکیل می‌شود

قرارگاه ساماندهی بازنشستگان وزارت راه و شهرسازی تشکیل می‌شود

مهر: محمدعلی زهره‌ای معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر راه و شهرسازی از تشکیل قرارگاه ساماندهی بازنشستگان وزارت راه و شهرسازی خبر داد و گفت: همه بازنشستگان با هر نوع قراردادی مشمول تصمیمات و خدمات این قرارگاه می‌شوند.

وی افزود: در بودجه سال آینده سهمی برای رفاه بازنشستگان قرار می‌گیرد و بیمه تکمیلی شاغلان وزارت راه و شهرسازی مشمول همه بازنشستگان این وزارتخانه نیز شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر راه و شهرسازی از همسان سازی حقوق‌ها برای سال آینده خبر داد و گفت: در حال مذاکره با بانک برای تأمین تسهیلات ویژه بازنشستگان هستیم و در غیر این صورت سهمیه‌ای از تسهیلات ویژه کارمندان برای بازنشستگان در نظر گرفته می‌شود.

وی خطاب به بازنشستگان وزارت راه و شهرسازی فاقد مسکن گفت: آن دسته از بازنشستگانی که دارای فرم ج سبز هستند از هفته آینده برای ثبت نام و تشکیل پرونده به وزارت راه و شهرسازی مراجعه کنند.

زهره‌ای خاطرنشان کرد: در نظر داریم که در تمامی کمیته‌های زیر مجموعه معاونت توسعه مدیریت و منابع یک نفر از بازنشسته‌ها عضو شود تا ضمن مطرح کردن مشکلات صنفی در تصمیم‌سازی‌ها نیز دخیل باشند.